fbpx

Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan

Rahmatanlilalamin.or.id – Barang dagangan atau perniagaan merupakan salah satu jenis kekayaan yang harus dizakati, yang mana zakat perdagangan sendiri termasuk ke dalam jenis zakat maal. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari suatu barang. Seorang pedangang akan memiliki kewajiban zakat perdagangan setelah aset perdagangannya mencapai haul dan nisab. Zakat yang wajib […]