fbpx
Bacaan Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga

Table of Contents

Rahmatanlilalamin.or.id – Bacaan niat zakat fitrah terdiri dari beberapa bacaan yakni bacaan niat untuk diri sendiri dan bacaan niat untuk keluarga. Sebagai ibadah wajib yang berlaku untuk seluruh umat Islam, sahabat tentunya perlu juga mengetahui niat zakat agar lebih afdhal dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini kita memahami bahwa zakat fitrah adalah sebuah pemberian searah dari seorang muzaki kepada seorang mustahik. Hal ini menjadikan niat memiliki kedudukan yang penting dalam pelaksanaannya. Niat di sini dapat kita pahami sebagai itikad yang penuh keyakinan untuk berzakat, pada pelaksanaannya niat dapat dilafadzkan secara langsung atau cukup dalam hati.

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

Bacaan niat zakat fitrah
Ilustrasi menunaikan zakat fitrah ke Amil Zakat.

Berikut adalah niat zakat fitrah untuk diri sendiri yang dapat sahabat lafadzkan saat berzakat untuk diri sendiri.

ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta‘âlâ.”

Niat Zakat Fitrah  untuk Keluarga

Berikut adalah beberapa lafadz niat fitrah yang dapat sahabat lafadzkah ketika berzakat atas nama anggota keluarga yang lain.

1. Niat Zakat Fitrah untuk Istri

Niat zakat ini dapat sahabat ucapkan saat menunaikan zakat fitrah untuk istri.

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta‘âlâ.”

2. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki

Saat berzakat untuk anak laki-laki, sahabat dapat mengucapkan lafadz niat berikut ini.

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku…. (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta‘âlâ.”

3. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

Berikutnya bagi sahabat yang menunaikan zakat untuk anak perempuannya dapat membaca niat di bawah ini.

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku…. (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta‘âlâ.”

4. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga

Bagi sahabat yang hendak berzakat untuk diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungan dapat mengucapkan lafadz niat berikut ini.

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta‘âlâ.”

Niat Zakat Fitrah untuk Orang yang Diwakilkan

Berikut adalah bacaan niat zakat untuk orang yang mewakilkan zakatnya kepada sahabat.

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ (..…) ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Sahabat, demikianlah beberapa bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga yang dapat sahabat lafadzkah saat menunaikan zakat fitrah. Sahabat dapat menunaikan zakat fitrah tahun ini bersama Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur yang merupakan lembaga pengelola zakat resmi di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Mari cari tahu Tempat Bayar Zakat Fitrah yang Dapat Kamu Pilih agar zakat yang kamu keluarkan manfaatnya lebih besar dan luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *